Kosten opslagruimte

Kosten en formaten opslagcontainers

Bekijk hieronder de kosten bij de verschillende opslagcontainers c.q. opslagruimtes , opslagboxen

Kosten per 1-1-2023 9 m3 opslagcontainer 2 m3 opslagcont. 1 m3 opslagcont.
opslagkosten per week   — € 4,39 € 3,50
opslagkosten per maand € 55,- € 19,- € 15,17
eenmalige inslagkosten € 50,- € 25,- € 25,-
(tussentijds) bezoek * € 35,- € 18,- € 18,-
Formaten 9m3 opslagcontainer 2m3 opslagcont.  1 m3 opslagcont.
lengte (binnenwerks) 2,40 meter 0,95 meter 1,00 meter
breedte (binnenwerks) 1,85 meter 1,20 meter 1,00 meter
hoogte (binnenwerks) 2,05 meter 2,05 meter 1,00 meter

Belangrijke informatie voor uw opslag

Huur en borg

De huur van de opslag gaat in op de 1e of de 15e van de maand, met een minimum van 1 maand huur. Borg is niet van toepassing. Facturatie per 2 maanden.

Opslagcontainer, opslagdekens en de verwarmde en beveiligde meubelbewaarplaats

De binnenwerkse formaten van de opslagcontainers in centimeters zijn (lengte x breedte x hoogte) 9m3 = 240 x 185 x 205 cm,  2m3 = 95 x 120 x 205 cm, 1m3 =100 x 100 x 100 cm.

Alle opslagcontainers worden in de beveiligde en verwarmde meubelbewaarplaats opgeslagen. In iedere opslagcontainer liggen schone opslagdekens die u in bruikleen krijgt.

Plaatsen aanhangwagen (alleen van toepassing bij de Voordeur Service)

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden als de aanhangwagen (met hierin de opslagcontainer) niet voor de deur kan en/of mag geplaatst worden. U dient dit zelf na te gaan en zo nodig zelf maatregelen te treffen. De aanhangwagen zal altijd dezelfde werkdag opgehaald worden.

Extra opslagcontainer (alleen van toepassing bij de Voordeur Service)

Bij het leveren van een extra container bij de Voordeur Service zijn de kosten gebaseerd om containers op dezelfde dag om te ruilen.

Stem uw bezoek af

De opslag bij SlaOpBijStrang.nl is zelf niet toegankelijk voor u en andere huurders. De opslagkisten zijn gestapeld opgeslagen en dienen voor ieder bezoek klaar gezet te worden; wij hebben hiervoor minimaal 1 werkdag nodig om één of meerdere kisten (of een meubelstuk) klaar te zetten. Contact per email via: planning@strang.nl

Openingstijden

Op afspraak; werkdagen maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur. Op verzoek en in overleg met ons op zaterdagochtend geopend.

Kosten tussentijds bezoek

Ongeacht de hoeveelheid opslagcontainers die u tussentijd zou willen klaar laten zetten; u betaalt niet meer dan het maximale bedrag € 35,-. En bij de huur van 1x 1m3 opslagcontainer of 1x 2m3 opslagcontainer maximaal € 18,- per bezoek.

 Verboden goederen

Het is niet toegestaan om o.a. de volgende goederen op te slaan: levensmiddelen, dieren, planten, vloeistoffen, chemicaliën, accu’s, geld, sieraden, waardepapieren, alle mogelijke verboden goederen, illegaal verkregen goederen, goederen die straling en/of stank afgeven, etc.. Neem bij twijfel altijd contact met ons op.

Veilig gevoel

Bij SlaOpBijStrang.nl staat uw privacy, veilig en correct opslaan voorop. Voor de algehele veiligheid hebben wij goed contact met de lokale politie en de overheid.

Verzekering

Uw goederen zijn niet verzekerd tijdens de opslag en het vervoer: u dient deze zelf te verzekeren.

Voordelige en sterke verhuisdozen nodig?

Die koop je natuurlijk het beste bij de vakman: www.slaopbijstrang.nl/verhuiswinkel/

Algemene Voorwaarden Self-Storage ruimte AVSST

Direct op ieder verzoek beschikbaar. Ook direct als PDF beschikbaar: www.slaopbijstrang.nl/algemene-voorwaarden/